Podřízení společnosti ZOK

Po vstoupení Zákona o obchodních korporací v platnost, je povinna každá obchodní společnost (s.r.o. i a.s.) podřídit se tomu to zákonu. Za tímto účelem nabízíme rekodifikaci společenské smlouvy formou notářského zápisu, podřízení společnosti postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. a podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

Cena zahrnuje:

Cena od 9.999 Kč - dle požadavků.

Máte dotaz?

Napište nám!